สำนักช่าง อบจ.สงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุลงพื้นที่งานซ่อมลาดยาง ถนนสายหลัก บ้านหนำคอก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

    2023-05-23 14:23:30
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเครื่องจักรและวัสดุลงพื้นที่งานซ่อมลาดยาง ถนนสายหลัก บ้านหนำคอก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ภาพ : สำนักช่าง อบจ.สงขลา ข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา