การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566

    2023-05-23 15:12:45
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาการยื่นขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินในโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา