อบจ.สงขลา ประชุมร่วม แกนนำเยาวชน บูรณาการยุทธศาสตร์ "สงขลา...มหานครแห่งเยาวชน" ประจำปี 2566

    2023-05-24 08:55:27
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมบูรณาการยุทธศาสตร์ "สงขลา...มหานครแห่งเยาวชน" ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ตัวแทนจากสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และบูรณาการร่วมกับกิจกรรมของ อบจ.สงขลา ในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #นายกไพเจน #รวมพลังร่วมสร้างสุข #ยังเติร์กสงขลาเข้มแข็ง #สงขลามหานครแห่งเยาวชน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา