การแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาประจำอำเภอระโนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    2023-05-24 09:50:02
    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 อบจ.สงขลา จัดการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอระโนด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 โดยมีประเภทกีฬาการแข่งขันดังนี้ 1. ฟุตบอล - ประเภทเยาวชนทีมชาย อายุไม่เกิน 12 ปี - ประเภทเยาวชนทีมชาย อายุไม่เกิน 18 ปี 2. วอลเลย์บอล - ประเภทประชาชนหญิง 3. วอลเลย์บอลชายหาด - ประเภทเยาวชนทีมชาย อายุไม่เกิน 16 ปี - ประเภทเยาวชนทีมหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี - ประเภทประชาชนทีมชาย - ประเภทประชาชนทีมหญิง กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกาย อีกทั้งการเล่นกีฬาช่วยเสริมสร้างทักษะทางกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นกิจกรรมรองรับในการส่งเสริมเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลา (Songkhla Sports City) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความสามัคคีของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #SongkhlaSportsCity #อำเภอระโนด #กีฬาเป็นยาวิเศษ ณ สนามกีฬาโรงเรียนระโนดวิทยา ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤดี สง่างาม ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา