อบจ.สงขลา ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “ของดีเมืองจะนะ” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ชูเอกลักษณ์เมืองจะนะ

    2023-05-25 09:28:09
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวสนับสนุนการจัดงาน ของดีเมืองจะนะ โดยมีนายนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โครงการของดีเมืองจะนะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอจะนะ ส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในอำเภอจะนะและจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสนับสนุนโครงการฯมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้ให้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวน 500,000 บาท ภายในงานมีการแสดงบนเวที จับฉลากแจกของรางวัล และการแสดงคอนเสิร์ต การประกวดพืชผลทางการเกษตรของอำเภอจะนะ มีการออกร้านขายของ และผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองจะนะ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา