พิธีเปิดโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเยาวชนประชาชน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2

    2023-05-25 15:51:59
    วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบ นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเยาวชนประชาชน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 โดยมี พระครูพัฒนาปัญญาทร เจ้าคณะตำบลทุ่งลาน นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ศาสนพิธี อันเป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่จะนำหลักธรรม ไปสู่วิถีชีวิตประจำวันของสังคมไทย เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนและประชาชนสามารถทำหน้าที่พิธีกรในงานศาสนพิธีต่างๆ และรักษาขนบธรรมเนียมอันดี เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ณ วัดโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา