พิธีปิดเเละมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลในโครงการเเข่งขันมหกรรมกีฬาประจำอำเภอบางกล่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    2023-05-29 10:31:10
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดเเละมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลในโครงการเเข่งขันมหกรรมกีฬาประจำอำเภอบางกล่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอบางกล่ำ ปลัดอำเภอบางกล่ำ ผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางกล่ำ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน คณะกรรมการตัดสินเเละนักกีฬาทุกท่าน เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการฯ สำหรับผลรางวัลในการแข่งขันฯ มีดังนี้ กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลบ้านหาร กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลบ้านหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ กีฬาฟุตบอล รุ่นประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลบ้านหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลบ้านหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ กีฬาเซปักตะกร้อ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลบ้านหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กีฬาเปตองคู่ชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลบ้านหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ กีฬาเปตองคู่หญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ กีฬาชักเย่อ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกาย อีกทั้งการเล่นกีฬาช่วยเสริมสร้างทักษะทางกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นกิจกรรมรองรับในการส่งเสริมเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลา (Songkhla Sports City) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความสามัคคีของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 #สงขลาเมืองกีฬา #SongkhlaSportsCity #มหกรรมกีฬาอำเภอบางกล่ำ