พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาประจำอำเภอ สิงหนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​

    2023-05-31 12:53:11
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเเข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาประจำอำเภอ (กิจกรรมเเข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาประจำอำเภอสิงหนคร)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสิงหนคร ทั้ง 2 เขต ​ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนเเละคณะกรรมการจัดการเเข่งขัน เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน อบจ.สงขลา จัดการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ สิงหนคร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -​ 1 มิถุนายน 2566 โดยมีทีมนักกีฬาสมัครเข้าเเข่งขันทั้งหมด 11 อปท. ม่ประเภทกีฬาการแข่งขันดังนี้ 1. ฟุตบอล 2. วอลเลย์บอล 3. เซปักตะกร้อ 4. เปตอง 5. ชักเย่อ กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกาย อีกทั้งการเล่นกีฬาช่วยเสริมสร้างทักษะทางกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นกิจกรรมรองรับในการส่งเสริมเมืองกีฬาของจังหวัดสงขลา (Songkhla Sports City) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความสามัคคีของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #มหกรรมกีฬาประจำอำเภอสิงหนคร