กิจกรรม ดนตรีในสวน เพลินเพลง ศัทธาในดวงใจ

    2018-08-27 15:41:32
    วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศาตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ดนตรีในสวน “เพลินเพลง ศัทธาในดวงใจ” ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามอำนาจหน้าที่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงกำหนดแหล่งเป้าหมายและยกระดับการท่องเที่ยว สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ เป็นที่รู้จักทั้งประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด จึงกำหนดจัดงาน “เพลินเพลงศรัทธาในดวงใจ” วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสบรรยากาศยามเย็นในสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และพบกับการแสดงจากเหล่าศิลปินดังมากมาย โดยในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 พบกับการแสดงจากวงออเคสตร้าของนักเรียนนักศึกษา พิธิเปิดงานพบกับศิลปิน “ธานินทร์ อินทรเทพ” และศิลปิน “วงเจสเซสเตอร์” วันที่ 25 สิงหาคม 2561 พบกับการแสดงดนตรีจากศิลปิน “ยิว คนเขียนเพลง” และศิลปิน “ไม้เมือง” ส่วนในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 พบกับการแสดงดนตรีจากศิลปิน “โรส ศิรินทิพย์” และศิลปิน “เอ๊ะ จิรากร” ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 15.00-22.00 น. งานนี้ฟรีตลอดงาน สำหรับการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา พร้อมส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา หันมาสนใจในการเล่นดนตรี ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และร่วมกันเรียนรู้อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดสงขลา รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ได้ร่วมจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย ภาพ : ฐานิตย์ แก่นกระจ่าง / ศุภวัฒน์ กลับกลาย / วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา