กิจกรรมจิตอาสา “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

    2023-06-02 14:53:05
    วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร อบจ.สงขลา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมฯ โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 250 ต้น กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน 50,000 ตัว กิจกรรมเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสำโรง #เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ถนนเลียบคลองสำโรง หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา