พิธีเปิดมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 11 (ร่วมคิดร่วมทำนำสู่ความสำเร็จ)

    2023-06-04 18:47:48
    วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามอบ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 11 (ร่วมคิดร่วมทำนำสู่ความสำเร็จ) ร่วมกับ นายกสมาคมตาดีกาจังหวัดสงขลา รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ครูผู้สอนตาดีกา ผู้ปกครองเยาวชนและแขกผู้มีเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เรื่องการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักองค์กรและสามารถร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมญันนะดีย์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม