โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม คริสต์ศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    2023-06-04 18:51:32
    วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม คริสต์ศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับ ศาสตราจารย์โมเสส เลิศพฤทธิพร ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระสิริ และผู้เข้าอบรม รวมถึงบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจ รับการสร้างการพัฒนาศักยภาพรวมถึงการสานสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามคำสอน ของคริสตศาสนา ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ภาพ / ข่าว : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม