นายกไพเจน เป็นประธานในพิธีปล่อยกุ้งก้ามกราม 500,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และจับมาขาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

    2023-06-04 18:55:22
    วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี พร้อมด้วยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวิสิทธิ์ รุจิเรข ส.อบจ.สงขลา เขต.2 อ.สิงหนคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในกิจกรรมฯ ณ ม.4 บ้านท่าแคง ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี และเพื่อให้เพิ่มจำนวนกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลา สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ของทะเลสาบสงขลา ช่วยให้ชาวบ้านได้ใช้เป็นแหล่งอาหาร และเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้าน และเพื่อต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา