นายก อบจ.สงขลา ร่วมหารือกับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา รองประธานสภาฯ และคณะที่ปรึกษา เพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดสงขลา

    2023-06-14 16:33:39
    14 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมหารือกับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา รองประธานสภาฯ และคณะที่ปรึกษา เพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดสงขลา ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร แก้ไขปัญหาปากท้อง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการบูรณาการผ่านเครือข่ายตัวแทนหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาเกษตรกร ให้มีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา