พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาประจำอำเภอสทิงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​

    2023-07-10 08:45:23
    วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเเข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาประจำอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วย นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสทิงพระ // นายสมพงศ์ หนูสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด // นายนิพล พลูสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง // นายประสิทธิ์ นัครามนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อด่าน // ผู้ควบคุมทีม นักกีฬาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เเละคณะกรรมการจัดการเเข่งขัน เข้าร่วมในพิธีปิด ทั้งนี้ ผลรางวัลในการแข่งขันแต่ละประเภท มีดังนี้ กีฬาฟุตบอล - ประเภทประชาชนทีมชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี กีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบลท่าหิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบลจะทิ้งพระ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบลชุมพล กีฬาเซปักตะกร้อ - ประเภทประชาชนทีมชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบลคูขุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อด่าน กีฬาเปตอง - ประเภทชายคู่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อด่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม​องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูขุด - ประเภทหญิงคู่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมองค์​การบริหาร​ส่วนตำบลคูขุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม​องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง กีฬาชักเย่อ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำลคลองรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม​องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล #สงขลาเมืองกีฬา #SongkhlaSportsCity #รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย​ #มหกรรมกีฬาประจำอำเภอสทิงพระ