นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย

    2018-08-31 11:18:13
    30 สิงหาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 "ซิงกอร่าเกมส์" ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 "ซิงกอร่าเกมส์" ระหว่างวันที่ 10-20 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาต่างๆในจังหวัดสงขลา โดยจัดการแข่งขัน 11 ประเภทกีฬา ดังนั้นจึงจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อที่จะให้ คณะกรรมการแต่ละฝ่าย นำเสนอการเตรียมความพร้อม และหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย