กิจกรรมสูงวัยใส่ใจสุขภาพ (สมาธิ / กายบริหาร) รุ่นที่ 1

    2023-07-12 20:53:38
    ฝ่ายบริการทางการแพทย์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม " สูงวัย หรรษา ปัญญาสุข " ทุกวัน พุธ และ พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา **** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กิจกรรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 “ กิจกรรมสูงวัยใส่ใจสุขภาพ (สมาธิ / กายบริหาร) รุ่นที่ 1 ” โดยมี นางสาววาสนา อรมุตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074 – 890971 ต่อ 354 หรือ 061 – 173 - 2933 ภาพ/ข่าว เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา