โครงการวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย

    2023-07-15 20:04:57
    วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานโครงการวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ รวมในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และนายคอเบตร์ เหล็มหนู ประธานจัดงานวันสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 กล่าวรายงาน สำหรับโครงการวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรสหกรณ์อิสลาม และองค์กรพันธมิตรในเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 700 คน จากสหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ จำนวน 32 องค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการพบปะ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรสหกรณ์อิสลาม และองค์กรพันธมิตร เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์อิสลามให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ : นายเปาซี ยะส๊ะ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา