นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุณเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

    2018-09-05 11:25:02
    31 สิงหาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุณเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จังหวัดภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา