อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

    2023-08-23 16:30:23
    วันที่ 23 สิงหาคม 66 ณ ศูนย์สร้างสุขเทศบาลตำบลบางเหรียง จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน พร้อมด้วย นายเวียง จันทฤิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเหรียง นางดรุณี เพชรพันธ์ุ ผอ.รพ.สต.บางเหรียง ร่วมเป็นเกียรติ ผู้เข้าร่วมอบรม รวมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาในพื้นที่ วิทยากรช่วงเช้าพญ.นาตยา พิทักษ์จินดา แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.หาดใหญ่ วิทยากรช่วงบ่าย นายคทา พนมอุปถัมภ์ นักกิจกรรมบำบัด รพ.หาดใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาในพื้นที่ให้มีความรู้ เกี่ยวกับการดูแล/ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด และจิตบำบัด ให้บริการแก่ผู้ที่มารับบริการที่ศูนย์สร้างสุขชุมชนและในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ ไชยโยธา