อบจ.สงขลา เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2023-09-08 13:20:35
    วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมเข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทรางวัลด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา