กิจกรรมการเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้าน​ และปล่อยพันธ์ุปลากระบอก จำนวน 10,000 ตัว​ ลงสู่ทะเลสาบสงขลา

    2023-09-08 15:32:04
    วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ท่าน้ำวัดป่าขาด ตำบลป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ. สงขลา พร้อมด้วยคณะจาก อบต.ป่าขาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และนักศึกษาจาก​ Management​ and Science University (MSU) ประเทศมาเลเซีย​ ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้าน​ และร่วมปล่อยพันธ์ุปลากระบอก จำนวน 10,000 ตัว​ ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ซึ่ง อบจ.สงขลา ให้การสนับสนุนงบประมาณ #รวมพลังร่วมสร้างสุข