อบจ.สงขลา Kick Off เปิดตลาดการเกษตรอำเภอระโนด ชูศักยภาพด้านภาคเกษตรของจังหวัดสงขลา ต่อยอดแนวคิด "สงขลามหานครการเกษตร"

    2023-09-09 18:05:24
    เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ ตลาดน้ำคลองระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดเกษตร อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา // นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา // นายอำเภอระโนด // นายกเทศมนตรีตำบลระโนด // หัวหน้าส่วนราชการ // แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนชาวอำเภอระโนด เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายสุพจน์ นวลทอง นายกเทศมนตรีตำบลระโนด // กล่าวต้อนรับ นายธัชธาวินทร์ สะรุโณ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร // กล่าวรายงาน ภาคเกษตรกรรม มีความสำคัญต่อจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรของสงขลาให้เติบโตยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นกองจัดตั้งขึ้นใหม่ และเป็นที่แรกของประเทศไทยที่มีการจัดตั้งกองที่จะมาดูแลด้านการเกษตรโดยตรง ได้กำหนดจัดโครงการเกษตร อบจ.สงขลา ขึ้น ในวันที่ 8 กันยายน 2566 นี้ ณ ตลาดน้ำคลองระโนดครั้งนี้นับเป็นการ Kick Off โดยมีประเด็นหลักของงาน คือ “การเปิดตลาดการเกษตร" มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิต เกษตรกร กลุ่มองค์กรด้านการเกษตร และเครือข่ายการเกษตรในจังหวัดสงขลา กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงจำหน่ายสินค้า และบริการด้านการเกษตรที่เข้ามาร่วมโครงการฯรวมถึงประชาชนในอำเภอระโนดและพื้นที่ใกล้เคียง และผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อสินค้าภาคการเกษตร เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ สงขลามหานครการเกษตร ตลาดเพื่อส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา