อบจ.สงขลา จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่งพัฒนาสู่สงขลาเมืองกีฬา

    2023-09-09 18:14:57
    วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาบัฟฟาโลฮิว ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมที่ 2) พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวเวทิดา การันสันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต 8 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายอดิเรก บิลหยา ประธานชมรมกีฬาบ้านเกาะหมี ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ // กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมที่ 2) ในระหว่างวันที่ 2 – 3 และ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาบัฟฟาโลฮิว และ โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา เสริมสร้างทักษะทางการกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นายกไพเจน กล่าวว่า การกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้าน สุขภาพพลานามัย และด้านจิตใจ สร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม มีวินัย และมีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาการกีฬา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความเป็นเลิศ สามารถไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศ สร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดสงขลา ได้ต่อไป การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีการแข่งขัน จำนวน 3 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1. กีฬาฟุตบอล - รุ่นประชาชน มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีม - รุ่นอาวุโส มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีม 2. กีฬาวอลเลย์บอล มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 8 ทีม 3. กีฬาเซปักตะกร้อ มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 8 ทีม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา