ปักหมุดจุดอร่อย ในวันหยุด สุขสุดขีดกับนายกไพเจน สำหรับวันนี้ อยู่ที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

    2023-09-09 18:23:31
    นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พากินพาเที่ยวในวันหยุดสุขสุดขีด หมุดหมายปลายทางสำหรับวันนี้ อยู่ที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายกไพเจน เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดสงขลา แวะซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่ *คาบสมุทรสทิงพระ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีของฝาก ของกินที่หลากหลาย และหรอยๆเพ (ภาษาถิ่น หมายความว่าอร่อยทั้งนั้น) เช่น ปลาหัวโม่งแดดเดียว ปลาช่อนแดดเดียว ปลาดุกร้า กุ้งส้ม กุ้งหวาน น้ำตาลสด น้ำตาลโตนด น้ำส้มโตนด แป้งแดง หนางหมู หนางวัว จิ้งจัง หอยเสียบ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย *คาบสมุทรสทิงพระ คือพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล ขนาบด้วยทะเลอ่าวไทยในทิศตะวันออก และทะเลสาบสงขลาในทิศตะวันตก ได้แก่ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอระโนด #เที่ยวกินฟินเว่อร์ #เที่ยวสนุกสุขทั้งปีที่สงขลา #วิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา