นายกไพเจน นำทีม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอหาดใหญ่ เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    2023-09-09 18:26:53
    วันที่ 9 กันยายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายสุพรชัย ผกาวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต 1 นายนิติธร จินดามณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด โดยมี ร.ต.ท.โกวิทย์ รัชนียะ ประธานชมรมตะกร้อจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ // กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อในครั้งนี้ มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้นจำนวน 40 ทีม โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ( ภายในจังหวัด ) จำนวน 8 ทีม 2. ประเภทประชาชน (ภายในจังหวัด) จำนวน 16 ทีม 3. ประเภทประชาชน รุ่นอาวุโส (ภายในจังหวัด) จำนวน 8 ทีม 4. ประเภทประชาชน รุ่นอาวุโส 50 ปีขึ้นไป ( ภายในจังหวัด) จำนวน 8 ทีม ณ โรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬากลาง “จิระนคร” เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา