โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปี 2566 รุ่นที่ 16 (กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนมุสลิมจังหวัดสงขลา)

    2023-09-11 10:09:48
    วันที่ 10 กันยายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามอบ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปี 2566 รุ่นที่ 16(กิจกรรมการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนมุสลิมจังหวัดสงขลา) ร่วมกับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมอบรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมแก่สังคมชุมชนมุสลิม ให้สามารถพึ่งตนเองในยามวิกฤตและสามารถหยิบยื่นแบ่งปันความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นได้ เป็นหลักประกันว่าสังคมมุสลิมมีองค์กรคอยช่วยค้ำจุนให้สามารถดำรงอยู่ได้เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา