ทีมนักหวดลูกหวาย โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ กวาดรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    2023-09-11 13:06:11
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ภายในจังหวัด) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รายนามดังนี้ ผู้จัดการทีม นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ครูผู้ฝึกสอน นายฟาดีส เจ๊ะแวกูนิง นายยุทธนา สุทธิสังข์ นายสมใจ เซ็งเข็ม นักกีฬา 1. นายพิเชษฐ ชัยงาม 2. นายวีระยศ สีมาเมือง 3. นายกิตติพัศ ทรพิษ 4. นายศรายุทธ ไชยนาเวียง 5. นายณัฐวัฒน์ นัคราพงษ์ 6. นายอับดุลอาเรฟ เจะซา 7. ด.ช.วรพล เต๊ะแห 8. ด.ช.ธนากร แก้วพิลา 9. ด.ช.ภัทรพงศ์ สุวรรณ์ 10. ด.ช.ณัฐพล ขวัญขวา 11. ด.ช.ธนวัฒน์ เนตรมงคล 12. ด.ช.วรายุส พรรณราย รายการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2566 ณ โรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา