ปิดฉากกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ท้องถิ่นหาดใหญ่ 20 ชุมชน ร่วมแข่งขัน เพื่อสร้างความสามัคคี และการมีสุขภาพที่แข็งแรง จากการออกกำลังกาย

    2023-09-11 13:33:57
    วันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมอบเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.หาดใหญ่ ณ สนามกีฬาบัฟฟาโลว์ ฮิลล์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ กองการท่องเที่ยวและกีฬา ทีมนักกีฬา จาก 20 ชุมชน ในเขตอำเภอหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ผลการแข่งขันกีฬา แบ่งออกเป็น 4 ประเภทกีฬา ดังนี้ กีฬาเซปักตะกร้อ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม เมืองใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม คลองเตย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม ชุมชนคลองควาย กีฬาวอลเลย์บอล ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม หนองทราย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ชุมชนมัสยิดเกาะหมี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม ชุมชนคลองควาย กีฬาฟุตบอล ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม บ้านคลองแห รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม หนองนายขุ้ย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม หนองทราย และ ทีมบ้านเกาะหมี กีฬาฟุตบอลอาวุโส ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ชุมชนสะพานดำ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ทุ่งทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม คลองลาน และ ทีมคลองเปล ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา