การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

    2023-09-11 16:35:10
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่11 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา