จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

    2023-09-13 17:47:29
    วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยมีนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับทราบภารกิจเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีกำหนดการเสด็จฯ พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2566 ซึ่งมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินโดยอากาศยาน และใช้พื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินพระที่นั่ง เป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ในการนี้ จังหวัดสงขลาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ฯ เพื่อกำหนดภารกิจหน้าที่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจการเตรียมรับเสด็จ ฯ ของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้ทุกหน่วยมีความพร้อมรองรับการรับเสด็จ ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา