นายกไพเจน ร่วมกับ สจ.เสรี ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผู้นำชุมชน ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนน และคูระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ช่วงฤดูฝน

    2023-09-13 19:19:46
    วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเสรี เหล๊าะเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 1 อำเภอนาทวี นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่าง เจ้าหน้าที่สำนักช่าง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่บริเวณบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนน และคูระบายน้ำ เพื่อให้ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และก่อสร้างให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ซึ่งโครงการได้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา