ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียน Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Ria Jaya ประเทศมาเลเซีย

    2023-09-16 18:44:44
    ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียน Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Ria Jaya ประเทศมาเลเซีย ที่จะมาเยี่ยมชมจังหวัดสงขลาและโรงเรียนของเรา