โบราณสถานล้ำค่า ชาว SINGORA ร่วมย้อนอดีตเมืองสงขลา เมืองเก่าของเราแต่ก่อน ภายใต้โครงการ "ย้อนรอยเมืองเก่า เล่าเรื่องเมืองสิงหนคร" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

    2023-09-16 18:47:37
    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ป้อมเมืองสงขลาเก่าหมายเลข 9 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังการเสวนา พร้อมกล่าวสนับสนุนการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “กิจกรรม การแสดงดนตรี แสง สี เสียง ย้อนรอยเมืองเก่า เล่าเรื่อง เมืองสิงหนคร ประจำปี 2566” พร้อมด้วย นายเชิดเกียรติ​ เมธี​ลักษณ์​ ที่ปรึกษา​นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ // นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร เขตเลือกตั้งที่ 1 // นายอำเภอสิงหนคร // ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ // ท่านวิทยากร // แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีฯ โดยมี พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ // เป็นประธานในพิธี นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา // กล่าวสนับสนุน นาย หมัดอุเส็น สนเส็ม รองนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร // กล่าวต้อนรับ อำเภอสิงหนคร ถือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและหลากหลาย ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มีแหล่งโบราณสถานอันทรงคุณค่าให้ศึกษาเรียนรู้มากมาย เหมาะแก่การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชน เกิดความรัก ความหวงแหน และช่วยกันดูแลรักษาไว้ เพื่อส่งต่อความภาคภูมิใจให้ลูกหลาน การจัดงานครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีส่วนสนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ในการจัดกิจกรรมที่ดีและเกิดประโยชน์แก่พี่น้องชาวสงขลา ทำให้ผู้คนได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาและเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดสงขลากันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ "ย้อนรอยเมืองเก่า เล่าเรื่องเมืองสิงหนคร" โดย อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข เลขานุการมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก // รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา และนายเฉลิมรัฐ พูลแก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา เข้าร่วมในการเสวนา พร้อมทั้ง รับชมการแสดงดนตรี แสง สี เสียงสุดตระการตา "ระบำตารีเบอฮามัส " โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และชุดการแสดง Mini Live Sound // การขับร้องเพลงของศิลปินในพื้นที่ โดย คุณอภิชัย จันทร์เกษ The Golden Song // การแสดงดนตรีจากฐานทัพเรือสงขลา และการแสดงจากเทศบาลเมืองสิงหนคร ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา