พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีระดับตำบลของนักเรียน (ตาดีกา) สัมพันธ์

    2023-09-16 18:57:25
    วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีระดับตำบลของนักเรียน (ตาดีกา) สัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการ นักกีฬา นักเรียนทุกท่าน แขกผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และมีน้ำใจนักกีฬา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำโรงเรียนตาดีกาในเทศบาลนาทับ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก