โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 1​7 (กิจกรรมค่ายวิถีอิสลามจังหวัดสงขลา)

    2023-09-17 16:55:25
    วันที่ 17 กันยายน​ 2566 นายอับ​ดล​รอ​หมาน​ กา​เหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 1​7 (กิจกรรมค่ายวิถีอิสลามจังหวัดสงขลา)​ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา // กรรมการ​อิสลาม​ประจำจังหวัด​สงขลา​ // วิทยากร // ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน // แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี​นายอาสัน สะแลมัน รองประธานกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดสงขลา หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษและสตรี เป็น​ผู้กล่าวรายงาน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 1​7 (กิจกรรมค่ายวิถีอิสลามจังหวัดสงขลา)​ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการปฏิบัติตนที่ ถูกต้องตามหลักการศาสนาให้แก่ประชาชนมุสลิมใหม่ (มุอัลลัฟ) ได้เข้าใจ เพื่อให้สมาชิกมุสลิมใหม่หรือมุอัลลัฟที่เข้ารับการอบรมได้นำไปปฏิบัติตนตามหลักการศาสนาได้อย่างถูกต้อง มีความศรัทธามั่น ในศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีชีวิตมาสู่ อิสลามอย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและ สมบูรณ์มากขึ้น โครงการโดย : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ โรงแรมญันนะตีย์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว :ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา