โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 9 (กิจกรรมพัฒนาเยาวชน)

    2023-09-18 10:59:26
    วันที่ 18 กันยายน 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมพัฒนาเยาวชน) รุ่นที่ 9 โดยมีคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการที่พัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมให้เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสร้างทรรศนคติ ที่ดีก่อนก้าวสู่มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา