งานฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 74 ปี

    2023-09-18 13:23:54
    วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติ ในงานฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 74 ปี ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยจีนสงขลา สมาคมตระกูลแซ่ องค์กรเอกชนไทยจีน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางอู๋ ตงเหมย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และพี่น้องชาวไทย เชื้อสายจีน ร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองในครั้งนี้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา