การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา "สิงห์สองเลเกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

    2023-09-19 16:20:19
    วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเกาะแก้วพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายใน "สิงห์สองเลเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา คณะครู บุคลากรโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ // กล่าวต้อนรับ นายยสินทร สมสุข นักเรียนระดับชั้น ม.6/1 โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ในนามตัวแทนการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "สิงห์สองเลเกมส์" // กล่าวรายงาน การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 2 . เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและทำงานเป็นหมู่คณะ การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี ได้แก่ สีแดง สีม่วง สีเขียว และสีเหลือง โดยจัดให้มี การแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน และกรีฑานอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และผู้นำเชียร์ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ (ส่งเสริมความพิเศษด้านกีฬา) โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ (ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี และเทคโนโลยีทางการเกษตร) #กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา