อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.ระนอง

    2023-09-22 08:27:34
    วันที่ 21 กันยายน 2566 นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบจ.ระนอง พร้อมด้วย นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา และนางปิยะนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดอบจ.สงขลา เข้าร่วมต้อนรับด้วยคณะในครั้งนี้ด้วย โดยมีนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รก.ผอ.กองสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ สงขลา บรรยายสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา "ด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด" โดยมีนายณัฐพร ดวงแป้น รองปลัดอบจระนอง และเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูอบจ.ระนอง กล่าวขอบคุณทางอบจ.สงขลาที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วยไมตรีจิตที่ดียิ่ง ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ ไชยโยธา