อบจ.สงขลา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่

    2023-10-10 21:09:05
    อบจ.สงขลา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ ผู้ว่าฯ ร่วมถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าชายแดน มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่กองผังเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ร่วมประชุมการติดตามโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม และปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านศุลกากรสะเดา โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระนิกรบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ รับฟังรายงาน ปัญหาและอุปสรรค จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านศุลกากรสะเดา เพื่อให้การจราจรของนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านทางด่านสะเดาได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา