การประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

    2023-10-12 17:35:13
    วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญมีดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา (โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา) 2.การประเมินสถานการณ์ฯ (โดย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และ โครงการชลประทานสงขลา) 3.แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยง ดังนี้ - ห้าแยกน้ำกระจาย (โดย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1, โยธาธิการและผังเมืองฯ, เทศบาลตำบลพะวง) - หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (โดย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1, โยธาธิการและผังเมือง, เทศบาลเมืองเขารูปช้าง) - หน้าชุมชนเคหะน้ำน้อยและแยกควนหิน (โดย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1) - แยกคลองหวะ (แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1, โยธาธิการและผังเมืองฯ, เทศบาลเมืองคอหงส์) - แยกสนามบินใน (แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1, เทศบาลเมืองควนลัง) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วน ในการรับสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา