ผู้ว่าฯ สงขลา เชิญผู้บริหาร อบจ.สงขลา ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

    2023-10-20 12:46:24
    วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการธุรกิจ และภาคเอกชน ในอำเภอหาดใหญ่ โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา