นายกไพเจน ร่วมพิธีละหมาดญะนาซะห์ (ละหมาด ขอพร) จากการถึงแก่อนิจกรรม นายอาศีส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

    2023-10-23 21:25:24
    วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีละหมาดญะนาซะห์ (ละหมาดขอพร) และวางดินพระราชทาน เนื่องจากกลับไปสู่ความเมตตาของ อัลลอฮ์ (ถึงแก่อนิจกรรม) ของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีละหมาดญะนาซะห์ (ละหมาดขอพร) และเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีอัญเชิญดินฝังศพพระราชทาน โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.มหาดไทยเป็นผู้แทน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม พร้อมด้วย นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี ส.ส.พรรคปชป.เขต 1 สงขลา นายสมยศ พลายด้วง ส.ส.พรรคปชป เขต 3 สงขลา ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวไทย - มุสลิมร่วมในพิธี ท่านอาศีส พิทักษ์คุมพล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีสืบต่อจาก นายสวาสดิ์สุมาลยศักดิ์ โดยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 18 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ ศ.2553