ชาวสงขลา ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ" สร้างความตระหนักรู้ มุ่งสู่เป้าหมาย"คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรก"

    2023-10-29 13:35:19
    วันที่ 29 ตุลาคม 2566 นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝในพิธีเปิด พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ“ เป็นความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการรักษาสุขภาพ และให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ที่เป็นภัยร้ายของระบบสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะในสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนชาวสงขลาได้มาร่วมกันออกกำลังกายอย่างง่าย เช่น การเดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรค เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” โดยจังหวัดสงขลา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 9,000 คน ติดอันดับ 6 ของประเทศ อันดับ 2 ของภาคใต้ มีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ เดิน - วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร เดิน - วิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร และปั่นจักรยาน ระยะทาง 34 กิโลเมตร เริ่มต้นจุดปล่อยตัว ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา ผ่านเส้นทางริมหาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง โรคหลอดเลือดสมองระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 ณ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง บรรยากาศภายในงานเริ่มตั้งแต่ในเวลา 05.30 น. มีการเต้นแอโรบิคแดนซ์ เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายก่อนเริ่มกิจกรรมท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นในเวลา 05.45 น. พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จากนั้นเข้าสู่การปล่อยตัวนักกีฬาแต่ละประเภท โดยมีชาวสงขลาต่างนำลูกนำหลานมาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคทั้งตนเอง ครอบครัวและชุมชน ซึ่งภายหลังเสร็จกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ฯ มีการแสดงโชว์จากกลุ่ม To Be Number One จังหวัดสงขลา จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา และการมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณสวนสาธารณะเมืองสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา