โครงการจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดโคกทราย ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

    2023-10-31 11:19:38
    วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบ นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอจะนะเป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นางวิภารัตน์ ชูเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ วัดโคกทราย ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา