นายกอบจ.สงขลา พบปะพูดคุย ประชุมชี้แจงและให้กำลังใจ ทีม DANCERCISE ที่ผ่านการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP ประจำปี 2566

    2023-11-09 14:32:32
    ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วันที่ 9 พ.ย. 2566 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวพบปะพูดคุย ประชุมชี้แจงและให้กำลังใจ ทีม DANCERCISE ที่ผ่านการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP ประจำปี 2566 ที่ได้แข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมด้วย นายประสิทธ์ ช่วยชูสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายธนิศร์ ทองสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 2 อำเภอนาทวี นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางวรางคนา มุสิกะไชย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมประชุม ในวันนี้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดสงขลา พร้อมทีมฯ มอบสิ่งของให้กับทีม DANCE ที่เข้าค่ายฝึกซ้อมฯ โดยมีทีม DANCERCISE ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดสงขลา และจะเข้าแข่งขันระดับภาคใต้ ในวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต จำนวน 3 ทีม ได้แก่ 1. ทีม T - FIVE POWER KIDS (รุ่น JUNIOR) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 2. ทีม THE PARADISE Y.S. (รุ่น PRE TEENAGE) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา และ ทีมที่ 3. ทีม THE PHOENIX (รุ่น TEENAGE) โรงเรียนนาทวีวิทยาคม รายชื่อหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุม ราชการส่วนจังหวัด 1. นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ทีมชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดสงขลา (พสบ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 1. นายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2. นายอรรถพงศ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายสุขภาพจิตและยาเสพติด 3.นางสาวรัฐชญา ล่องเซ่ง ผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสงขลา ตัวแทนทีมประกวดแต่ละโรงเรียน 1. นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 2. นางสาวดวงแข ชุมพล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 3. นางสาวเบญจวรรณ ทองกรด โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ข่าว : กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา