รองนายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพขนานยนต์ (ขึ้นคาน) ลำ อบจ. 1

    2023-11-10 08:50:14
    (8 พฤศ​จิกายน 2566) นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพขนานยนต์ (ขึ้นคาน) ลำ อบจ. 1 เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยของประชาชนผู้มาใช้บริการแพขนานยนต์​ข้ามฟากระหว่าง ฝั่งเทศบาลนครสงขลาและฝั่งเทศบาลเมืองสิงหนคร และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 แพฯ ลำ อบจ.1 ได้ออกให้บริการเพื่อทดสอบระบบการทำงานของเครื่องยนต์ และจะออกให้บริการเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ภาพ : นายเปาซี ยะส๊ะ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา