การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4/2566

    2023-11-13 14:53:01
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ การประชุมฯ มีวาระ/ประเด็น ที่สำคัญดังนี้ 1.นโยบายการบริหารทรัพยากรน้ำของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) 2.มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2557 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 3.ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเด็นการบริหารจัดการและการฟื้นฟูน้ำทั้งระบบ 4.แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 5.แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 6.แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปี งบประมาณ 2568 ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 7.การพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณพื้นที่ทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงปี 2566 ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา