พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2566

    2023-11-14 11:24:05
    นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.สงขลา เข้าร่วมในพิธีฯ โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา (ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา